کانسیلر LEA

کانسیلر استیکی LEA دارای قدرت پوشانندگی بسیار بالا بوده و تنها با یک مرتبه استفاده تیرگی های اطراف چشم و عیوب پوست را پوشش میدهد . قدرت ماندگاری این کانسیلر جامد بسیار طولانی است و پس از گذشت زمان بر روی پوست نمیماسد و حالت اولیه خود را حفظ میکند . ویژگی های اصلی :

ادامه