آیا می توان به همراه داشتن لنز در چشم خوابید؟

پاسخ: هم می توان گفت بله و هم خیر. انواعی از لنز وجود دارند که این ویژگی را دارند، ولی باز هم خوابیدن طولانی شب تا صبح توصیه نمی شود، چراکه هنگام شب فرصت کافی برای جمع شدن آلودگی ها و رسوبات روی لنز وجود دارد.

ادامه