پنکک دوکاره LEA

این محصول دارای دو نوع کارکرد به صورت مرطوب و خشک است اگر پد شما مرطوب باشد محصول با پوششی همانند کرم پودر عمل کرده و اگر با اسفنج خشک استفاده شود، پوشش کامل، مانند پنکک فشرده دارد. رنگدانه های ریز موجود در آن پوستتان را یکدست وخوش رنگ ترکرده و تمامی نواقص صورت را به خوبی

ادامه