خلاصه ای از تاریخچه لنز های تماسی

این بخش خلاصه ای از تاریخچه لنز های تماسی، برای آشنایی بیشتر با سیر پیشرفت این تکنولوژی را نشان می دهد. 1508 : لئوناردو داوینچی تصاویری مفهومی از لنز خلق کرد. 1823 : ستاره شناس بریتانیایی، سر جان هرشل، به طرحی عملی از لنز دست یافت. 1887 : برای اولین بار لنزهای شیشه ای ساخته

ادامه