۱۰ افسانه در مورد لنز چشمی

1-من نمی توانم به چشمم لنز بزنم شما می توانید. با تکیه بر پیشرفت هایی که در سال های اخیر در تولید لنزهای چشمی اتفاق افتاده، امروزه هر کسی می تواند لنز مناسب خود را بیابد. لنز های مخصوص پیش دیابتی ها، لنز نرم، لنز سخت، لنز هیبرید و لنز برای رفع آستیگماتیسم ساخته شده

ادامه