آیا در صورت ابتلا به خشکی چشم می توان از لنز استفاده کرد؟

پاسخ: در بیشتر موارد خشکی چشم اجازه استفاده از لنز را نمی دهد، اما شما می توانید با مشاوره گرفتن از یک چشم پزشک خوب به راه حل هایی برسید، مثلا استفاده از نوع خاصی از لنز ها یا استفاده در زمانی مشخص(چند ساعت) در این مورد نظر چشم پزشک بسیار مهم است.

ادامه