در طول فصل به لنزهای فصلی ما تکیه کنید

AVEO با تکنولوژی Hydrogel بهترین انتخاب لنز طبی این لنز طبی  به نحوی طراحی شده که می توان به راحتی، در طول یک فصل از آن استفاده کرد . تکنولوژی Hydrogel رطوبت را حفظ می کند و به تبادل اکسیژن کمک میکند. لنزهای با کیفیت بالا شما را در اتصال به دنیا کمک می کنند،

ادامه