در طول فصل به لنزهای فصلی ما تکیه کنید

AVEO با تکنولوژی Hydrogel بهترین انتخاب لنز طبی این لنز طبی  به نحوی طراحی شده که می توان به راحتی، در طول یک فصل از آن استفاده کرد . تکنولوژی Hydrogel رطوبت را حفظ می کند و به تبادل اکسیژن کمک میکند. لنزهای با کیفیت بالا شما را در اتصال به دنیا کمک می کنند،

ادامه

برای استفاده طولانی تر، لنزهای خود را هر دو هفته یکبار تعویض کنید

  AVEO با تکنولوژی Hydrogel بهترین انتخاب لنز طبی هفتگی این لنز طبی هفتگی به نحوی طراحی شده که می توان به راحتی، در طول دو هفته از آن استفاده کرد . تکنولوژی Hydrogel رطوبت را حفظ می کند و به تبادل اکسیژن کمک میکند. لنزهای با کیفیت بالا شما را در اتصال به دنیا

ادامه

روز تازه را با لنزهای جدید یکبار مصرف AVEO درخشنده تر شروع کنید

AVEO  با تکنولوژی  Hydrogel  بهترین انتخاب این لنز یکبار مصرف برای راحتی در طول روز طراحی شده است. تکنولوژی Hydrogel رطوبت را حفظ می کند و به تبادل اکسیژن کمک میکند. لنزهای با کیفیت بالا شما را در اتصال به دنیا کمک می کنند، حتی در محیط های روزمره. دانلود راهنمای استفاده از لنزهای روزانه

ادامه